top of page
maszt pomiarowy

projektowane są z przeznaczeniem dla przydomowych elektrowni małej mocy. Aluminiowe  kratownice zapewniają sztywność posadowienia i bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji. Proponujemy szeroką gamę naszych standardowych produktów jak również wykonujemy konstrukcje na specjalne zamówienie, zaprojektowane i wykonane dla określonego generatora.

  • Maszty z odciągami

  • Wieże wolnostojące

  • Dedykowane mocowania do turbin

  • Zastosowanie norm EC i PN

  • Systemowe rozwiązania ułatwiające montaż i konserwację turbiny

Konstrukcje Wsporcze

Oświetlenie przeszkodowe

Zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie oznakowania przeszkodoweg dziennego oraz nocnego masztów. Systemy oznakowania dobierane są w oparciu o Rrozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych i międzynarodową normę ICAO.

Ze względu na montaż stacji meteorologicznych w terenie gdzie zazwyczaj brak jest dostępu do sieci elektroenergetycznej, a budowa przyłącza jest nieuzasadniona ekonomicznie niezbędne jest autonomiczne zasilanie systemu pomiarowego. Sytemy zasilania realizowane są poprzez zastosowanie układów złożonych paneli fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych oraz bufora energii. Każdy sysem jest projektowany indywidualnie z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię i warunków klimatycznych lokalizacji.

Systemy zasilania

bottom of page