top of page

maszty.pomiarowe

Innowacyjne rozwiązanie wykorzystujące lekkie stopy aluminiowe w budowie masztów to łatwy montaż, tania  konserwacja oraz duże oszczędności

Kotwica 1
Maszty Pomiarowe
Projektowanie
Oświetlenie Przeszkodowe
Systemy pomiarowe

maszt.pomiarowy

   Maszt pomiarowy jest to pierwszy etap budowy farmy wiatrowej. Lekkie konstrukcje zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w nawet najbardziej trudnym  terenie. Sztywność kratownicy zapewnia bezpieczny i szybki montaż. Jako jedyni podnosimy maszty o wysokości 120 i 140 m w całości tzw. metodą tilt up. Zastosowanie struktury kratowej pozwala również na późniejszą obsługę serwisową  metodami wysokościowymi. Przyczyniliśmy się do powstania wielu farm wiatrowych zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych.

  • Wysokość pomiaru do 140 m

  • Kompleksowa obsługa projektów

  • Wysokiej klasy aparatura pomiarowa

  • Serwis techniczny w trakcie trwania kampanii pomiarowej

  • Maszty referencyjne do monitorowania pracy farm wiatrowych. 

  • Zakres usług i wycena poszczególnych etapów prac ustalane są indywidualnie. 

systemy.zasilania

Ze względu na montaż stacji meteorologicznych w terenie gdzie zazwyczaj brak jest dostępu do sieci elektroenergetycznej, a budowa przyłącza jest nieuzasadniona ekonomicznie niezbędne jest autonomiczne zasilanie systemu pomiarowego. Systemy zasilania realizowane są poprzez zastosowanie układów złożonych paneli fotowoltaicznych, małych turbin wiatrowych oraz bufora energii. Każdy system jest projektowany indywidualnie z uwzględnieniem zapotrzebowania na energię i warunków klimatycznych lokalizacji.

Zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie oznakowania przeszkodoweg dziennego oraz nocnego masztów. Systemy oznakowania dobierane są w oparciu o Rrozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych i międzynarodową normę ICAO.

100

ponad sto

instalacji na terenie całej europy 

systemy.pomiarowe

   Przy projektowaniu systemu pomiarowego należy zwrócić szczególna uwagę na dobór wysokiej jakości czujników i rejestratorów danych.  Prawidłowe opracowanie systemu oraz wysoka jakość komponentów zapewnia zachowanie ciągłości pomiaru, zwiększa pewność uzyskanych danych i zasadniczo zmniejsza nakłady finansowe poniesione w związku z późniejszymi pracami serwisowymi. Wszystkie systemy oraz sposoby montażu zgodne są z miedzynarodową normą IEC-61400-12-1

oświetlenie.przeszkodowe

Zapewniamy kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego masztów. Systemy oznakowania dobierane są w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych i międzynarodową normę ICAO.

Maszty pomiarowe / measurement masts

Maszty pomiarowe / measurement masts

bottom of page